Informacje ogólne

Zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, sposobów i terminów płatności za rezerwację, potwierdzeń dokonania rezerwacji i reklamacji w kompleksie NATURAPART, ul. Tęsknoty 8, 72-420 Dziwnów, tel. +48 500 330 220, email biuro@naturapart.pl , dalej: „Obiekt”.

1. Ceny podane na stronie Obiektu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
2. Transakcja jest zawierana w walucie PLN. Ceny podane w innych walutach mają charakter orientacyjny i są przeliczone po przybliżonym kursie.
3. Umowa rezerwacji zawierana jest z operatorem systemu rezerwacji online (LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej górze przy ul. Młyńskiej 12A. NIP: 611-227-24-45, REGON: 021066480, dalej: „Operator”) działającego w imieniu i na rzecz Obiektu NATURAPART, ul. Tęsknoty 8, 72-420 Dziwnów, NIP: 7312053872

Regulamin rezerwacji

1. Rezerwację uważa się za potwierdzoną z chwilą dokonania opłaty rezerwacyjnej.
2. Do momentu dokonania opłaty rezerwacyjnej rezerwacja jest rezerwacją wstępną, natomiast brak opłaty w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
3. Przy wybraniu opcji „Płacę online przez Przelewy24.pl” Klient zostaje przekierowany na stronę umożliwiającą wpłatę poprzez System Obsługi płatności Przelewy24. Autoryzacja danych następuje przez połączenie się z systemem Przelewy24 za pomocą szyfrowanego protokołu. Po przyjęciu wpłaty przez System Przelewy24 Klient zostaje automatycznie powiadomiony e-mailem o potwierdzeniu wpłaty i dokonaniu rezerwacji – E-mail zawierał będzie: dane klienta, nazwę kompleksu, opis oferty, całkowitą cenę pobytu, wpłacony zadatek oraz kwotę do dopłaty. Pozostałą kwotę za zakupiony pobyt Klient wpłaca w kompleksie NATURAPART przy odebraniu kluczy lub przelewem za pośrednictwem systemu Przelewy24. Jako podstawę wpłaty zadatku oraz rozliczenie pozostałej kwoty należy przedstawić w recepcji e-mail potwierdzający rezerwację.

Anulowanie rezerwacji

1. Rezerwację można anulować poprzez kontakt z Obiektem, telefonicznie lub mailowo.
2. Koszt anulowania rezerwacji jest determinowany przez warunki oferty, w której jest dokonywana rezerwacja.
3. Jeżeli z tytułu anulowania rezerwacji Klientowi przysługuje zwrot środków, nastąpi to w sposób odpowiadający dokonanej płatności (np. przy płatności kartą – na rachunek karty, w przypadku przelewu – na rachunek bankowy, z którego przelew został dokonany) w terminie 14 dni.
4. Rezerwacja może być bezkosztowo anulowana do 60 dni przed przyjazdem pod warunkiem, że dokonanie rezerwacji nastąpi wcześniej niż 60 dni przed przyjazdem Gościa. Przedpłata zostanie zwrócona w terminie 14 dni roboczych od momentu dopełnienia formalności księgowych przez Gościa, na rachunek bankowy lub kartę płatniczą, z której była zrealizowana zapłata. Decydujący będzie termin dotarcia na adres kompleksu czytelnie podpisanej korekty faktury. W przypadku anulowania rezerwacji, zaliczka nie zostanie zwrócona przy wystąpieniu co najmniej jednego z poniższych warunków: a) anulowania rezerwacji przez Gościa, w terminie krótszym niż 60 dni przed przyjazdem; b) nie pojawienia się Gościa w Hotelu, w dniu przyjazdu; c) złożenia rezerwacji w terminie krótszym niż 60 dni przed przyjazdem;
5. Skrócenie pobytu jest traktowane jak rezygnacja po terminie anulacji, a zatem wiąże się z uregulowaniem rachunku za cały deklarowany czas pobytu.

Reklamacje

Jeśli Klient w trakcie trwania usługi stwierdzi wadliwe wykonywanie umowy (tzn. niezgodne z warunkami rezerwacji i opisem usługi/produktu zamieszczonym na stronie internetowej Obiektu), powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi (bezpośrednio w recepcji Obiektu, mailowo pod adresem biuro@naturapart.pl lub telefonicznie pod nr tel. +48 500 330 220)

Czas rozpatrzenia złożonej reklamacji wynosi 14 dni. Ewentualny zwrot środków, w wyniku złożenia reklamacji, nastąpi w sposób odpowiadający dokonanej płatności (np. przy płatności kartą – na rachunek karty, w przypadku przelewu – na rachunek bankowy, z którego przelew został dokonany)

Regulamin pobytu

W sprawie odbioru kluczy do APARTAMENTU oraz ustalenia godziny przyjazdu prosimy o kontakt pod nr telefonu: +48 500 330 220

W celu zapewnienia Państwu udanego wypoczynku prosimy o zapoznanie się z poniższym Regulaminem.

1. W APARTAMENCIE NATURAPART jest do dyspozycji dla naszych Gości darmowy internet bezprzewodowy.

2. Pobyt w APARTAMENCIE (doba hotelowa) zaczyna się o godz. 16:00

3. Pobyt w APARTAMENCIE (doba hotelowa) kończy się o godz. 10:00

4. W dniu przyjazdu pobieramy gotówką:
– kaucję w kwocie 500 zł na poczet powstałych zniszczeń. W dniu wyjazdu jeżeli wszystko będzie w porządku zostanie zwrócona Gościowi,
– opłatę klimatyczną: 2 zł x ilość osób x ilość dni pobytu.

5. W APARTAMENCIE NATURAPART obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz smażenia ryb. Palenie dozwolone jest na przyległym do apartamentu tarasie lub balkonie. Gość nie stosujący się zakazu zostanie obciążony opłatą 500 zł za odświeżenie pomieszczeń, sprzętu oraz pranie.

6. Domofon w kompleksie „NATURAPART” posiada uniwersalny kod umożliwiający wejście na teren kompleksu.

7. Darmowe miejsce postojowe przynależne do apartamentu znajduje się na terenie zamkniętym kompleksu NATURAPART.

8. Śmietnik znajduje się przy parkingu.

9. W APARTAMENCIE NATURAPART obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do 06:00

10. NATURAPART nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Gości pozostawione w mieszkaniu.

11. Urządzanie imprez towarzyskich jest całkowicie ZAKAZANE.

12. Gość może korzystać z lokalu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem. W APARTAMENCIE może mieszkać jedynie zadeklarowana w rezerwacji ilość osób.

13. W przypadku zgubienia kluczy lub pilota do bramy wjazdowej, Gość pokrywa koszt w wysokości 100 zł.

14. Jeżeli w trakcie pobytu, z winy Gościa lub osób przez niego zaproszonych, dojdzie do uszkodzenia lub zaginięcia części wyposażenia APARTAMENTU, Gość ponosi materialną odpowiedzialność za w/w szkody.

15. Goście zobowiązani są do zamykania drzwi wejściowych i okien każdorazowo przed jego opuszczeniem. Prosimy o dbanie o APARTAMENT i pozostawienie go w stanie niepogorszonym.

16. Dane osobowe Gości będą przetwarzane przez APARTAMENT wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych, jeśli Gość wyrazi odpowiednią zgodę podczas rezerwacji. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

17. APARTAMENT zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który nie posiada ważnego dowodu tożsamości lub nie chce okazać dokumentu, znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył powyższy Regulamin.

ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU 🙂